ВиК Комплект ООД
Разходомери и измервателна апаратура в град София

Мобилен сервиз на разходомери

ВиК Комплект ООД предлага мобилен сервиз за разходомери в цялата страна.

ВиК Комплект ООД извършва ремонт на разходомери на място, посочено от клиента в цялата страна. Фирмата разполага с екип, които се отзовава до 1 седмица с всички необходими резервни части, инструменти и специализирани уреди.