ВиК Комплект ООД
Разходомери и измервателна апаратура в град София

Нашите продукти

Фирма В и К Комплект ООД предлага в търговската мрежа разнообразие от разходомери, ултразвукови и магнитноиндукционни, както и друга измервателна апаратура.

Разполага с екип с над 25 годишен опит в монтажа и поддържането на ултразвуковите разходомери и катодни защити от корозия.

В и К Комплект ООД се доказва във времето, като напълно ориентирана към своите клиенти фирма - от изясняване на изискванията и нуждите на отделния клиент до осигуряване на необходимото оборудване и пускането му в експлоатация.

Разходомерите имат сертификат за одобрение на тип и съответствие, издаден от физико – техническата федерална агенция на Германия, съгласно изискванията на Европейския парламент и Международната Организация по законодателна метрология.

В и К Комплект ООД осигурява със собствени еталони за провеждането на метрологични проверки от експертите на Агенцията по метрология и технически надзор.