ВиК Комплект ООД
Разходомери и измервателна апаратура в град София

Доставка на разходомери

Фирма В и К Комплект ООД извършва доставка на разходомери в София и цялата страна.

В продуктовата гама на В и К Комплект ще намерите ултразвуков разходомер, предназначен за измерване обемния разход и обем на реверсивни потоци на различни течности.

За осигуряване на качественото обслужване на всеки клиент, В и К Комплект предлага гаранционно сервизно обслужване, осъществявано от специалисти.