ВиК Комплект ООД
Разходомери и измервателна апаратура в град София

За нас

Фирма В и К Комплект ООД извършва доставка и монтаж на разходомери и друга измервателна апаратура в цяла България.

В и К КОМПЛЕКТ ООД предлага пълна гама услуги, свързани с ултразвукови и магнитноиндукционни разходомери:

  • доставка;
  • монтаж;
  • гаранционно обслужване;
  • следгаранционно поддържане.

Дружеството предлага изграждане и поддържане на системи за електрохимична защита от корозия на стоманени тръбопроводи.

В и К КОМПЛЕКТ разполага с квалифициран и амбициозен екип от специалисти, които са гаранция за успеха на компанията.

Мисията ни е да бъдем сигурен, ефективен и отговорен партньор на максимално голям брой клиенти в национален мащаб. До 2016 година имаме над 650 монтирани и работещи разходомера. Главни клиенти са голяма част от В и К дружествата в страната, водно електрически централи, пречиствателни станции и промишлени предприятия.

За осигуряване на гаранционно и следгаранционни сервизно обслужване на всеки клиент, В и К КОМПЛЕКТ разполага с необходимата апаратура и резервни части.

 

В и К Комплект ООД извършва ремонт на разходомери на място, посочено от клиента в цялата страна. Фирмата разполага с екип, които се отзовава до 1 седмица с всички необходими резервни части, инструменти и специализирани уреди.